Aon: Zelfrijdende auto verandert aansprakelijkheid

Aon: Zelfrijdende auto verandert aansprakelijkheid

Autotechnologie kan het aantal verkeersongevallen op termijn drastisch verminderen, omdat voertuigsoftware steeds meer rijfuncties van bestuurders overneemt. Daardoor daalt ook het aantal schades en dus de premie-inkomsten van verzekeraars.

Tot de tijd dat de volledig zelfrijdende auto het straatbeeld bepaalt, zit de verzekeringsbranche in een overgangsperiode waarin aansprakelijkheden verschuiven. Deze conclusies trekt verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon Nederland in het onderzoeksrapport ‘Aansprakelijkheidsrisico’s en verzekerbaarheid zelfrijdende auto’s’.

Aansprakelijkheid

Het aansprakelijkheidsvraagstuk vormt een cruciale schakel bij de brede introductie van volledig autonome voertuigen. “In een volledig zelfrijdende auto is de bestuurder passagier geworden,” zegt Evert-Jeen van der Meer, Industry Director bij Aon Risk Solutions. “De vraag is dan wie er aansprakelijk is bij een ongeluk: de passagier, de autofabrikant, de softwareleverancier of de wegbeheerder.” Jurisprudentie moet uitwijzen op wie de schade wordt verhaald.

Software-updates

Een andere conclusie van het rapport van Aon is dat het risicoprofiel van een auto voor een verzekeraar ongemerkt ingrijpend kan veranderen. Bijvoorbeeld door een software-update op afstand waardoor een auto ineens nieuwe rijassistentie functies krijgt. Dit verlangt van verzekeraars niet alleen een flexibel acceptatiebeleid, het vraagt ook om aanpassingen van de polis. In een eerder gepubliceerd artikel op smartdriving.nl wordt zelfs gesproken dat de zelfrijdende auto één van de innovaties is die de verzekeringsbranche zullen ontwrichten.

Zwarte doos

Als de trend van rijassistentie doorzet en uit analyse van voertuigdata blijkt dat er minder ongevallen plaatsvinden, gaan verzekeraars op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Tegelijkertijd kan de verzekeringsindustrie met zijn ‘big data’ en kennis van risicomanagement een belangrijke rol innemen bij het veilig en verantwoord introduceren van zelfrijdende technologie. Om met succes de schade in geval van een verkeersongeval te verhalen, bijvoorbeeld bij falende hard- of software op de autofabrikant, adviseert Aon om auto’s te voorzien van een ‘zwarte doos’ die alleen door autoriteiten kan worden uitgelezen.

Zorgplicht

De zorgplicht van autofabrikanten, importeurs, dealer- en verhuurbedrijven en zelfs carshare platforms wordt door voertuiginnovatie aangescherpt, zo concludeert Aon in het rapport. Met een testrit of online training kunnen deze bedrijven bestuurders informeren over de werking van rijassistentiefuncties zoals voetgangersherkenning, of ‘blind spot detectie’ die waarschuwt bij wisselen van baan en zelfs remmend kan ingrijpen.
(© foto: Volvo)

Bronnen en meer info:
Aon

Beeld : Volvo / Volvo