Dossier: Bijtelling

update voorjaar 2015 – Terwijl de ene helft van Nederland (leaserijders) ongestoord kilometers vreet op de snelweg en vaak geen idee heeft hoeveel een auto werkelijk kost, zucht de andere helft (ZZP’ers, DGA’s, transportbedrijven, particuliere rijders en Belastingdienst zelf) onder de steeds ingewikkelder bijtellingsregels.

Bijtelling is het bedrag dat bij het loon/inkomen komt voor wie met een auto van de zaak ook privé rijdt.

Hoewel de brandstofkosten de laatste tijd iets zijn gedaald, blijft autorijden in Nederland, internationaal gezien, schrikbarend duur.

Bijtelling is verschuldigd voor zakelijke auto’s die meer dan 500 km per kalenderjaar privé worden gebruikt. Dan bedraagt de bijtelling 25% van de catalogusprijs van de auto. Afhankelijk van de hoeveelheid CO2-uitstoot kan de bijtelling lager uitvallen. Omdat een plan van staatssecretaris Wiebes om de bijtelling te vereenvoudigen is gesneuveld, blijft dit ingewikkelde systeem nog bestaan.

Er is vaak een grijs gebied bij het afbakenen van privé of zakelijke kilometers. De Belastingdienst hanteert diverse methoden om zakelijke rijders in het gareel te houden, zoals het fotograferen van kentekens op parkeerterreinen van pretparken en bouwmarkten en het opvragen van politiedatabases met verkeersovertredingen.

Categorieën verlaagde bijtelling

In 2015 is er, vergeleken met 2014 en 2013, weer het een en ander veranderd in de categorieën verlaagde bijtelling. Auto’s die in 2014 nog in het zeer zuinige tarief (14%) en het zuinige tarief (20%) vielen kunnen na 01-01-2015 in een hoger tarief vallen. De percentages blijven afhankelijk van de hoeveelheid CO2-uitstoot. Het onderscheid in CO2-grenzen tussen benzine- en dieselauto’s is verdwenen.

Dit zijn de categorieën:

  • 4% (volledig elektrisch)
  • 7% (semi-elektrisch/hybride)
  • 14% (CO2-uitstoot van 51 t/m 82 g/km)
  • 20% (CO2-uitstoot van 83 t/m 110 g/km)
  • 25%

De minste bijtelling (4%) betaal je voor een volledig elektrische auto. Gezien de zeer hoge aanschafprijzen van deze auto’s (de populaire Tesla Model S kost bij de meeste eenvoudige uitvoering al ruim 80.000 euro), maakt dit volledig elektrisch rijden een stuk minder aantrekkelijk dan het was in 2013.

2016
In 2016 verdwijnt er een bijtellingscategorie en vindt er een wijziging plaats in bijtellingspercentages. Per 1-1-2016 bestaan de volgende 4 bijtellingscategorieën:

  • 4% (volledig elektrisch);
  • 15% (semi-elektrisch);
  • 21% en 25% (benzine, LPG en diesel).

Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 g/km (in de praktijk semi-elektrische auto’s) gaat de bijtelling van 7% naar 15%. Auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 106 g/km komen in de 21% categorie en auto’s die meer uitstoten betalen 25% bijtelling. (Bron: ANWB).

Wie een (elektrische) auto privé gebruikt en de aanschaf-BTW heeft teruggevorderd, moet na afloop van het boekjaar een BTW-correctie toepassen van 2,7% (Bron).

Wie weinig privé-kilometers rijdt, kan deze correctie verlagen tot 1,5%, maar het bijhouden van de hiervoor benodigde kilometeradministratie kost erg veel tijd en vergt fiscale kennis (zie HigherLevel), dus de meeste rijders nemen die forse BTW-correctie op de koop toe (gedurende de vijf jaar dat moet worden afgeschreven). Al met al maakt dit het berekenen van de totale eigendomskosten voor een (elektrische) auto behoorlijk ingewikkeld.


Het percentage dat geldt bij de eerste ingebruikname van een auto blijft 60 maanden gelden (gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste ingebruikname). Hierbij zijn eigenaar- en gebruikerswisselingen niet relevant en ook niet of de auto eerder onder bijtelling viel.

Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand die een tweedehands elektrische auto op de kop weet te tikken uit 2013 0% bijtelling betaalt. Andere interessante subsidieregelingen, zoals MIA en KIA, gelden dan echter niet meer, omdat deze subsidies alleen voor nieuwe auto’s worden toegekend.

Youngtimers
Auto’s van 15 jaar en ouder vallen onder de Youngtimer regeling. Dit betekent een bijtelling van 35% van de dagwaarde van de auto.

Wie de zakelijke auto als leaserijder in loondienst niet, of minder dan 500 km per jaar, privé gebruikt, hoeft geen bijtelling te betaling. Maar dan moet je wel een zeer gedetailleerde en arbeidsintensieve kilometeradministratie bijhouden voor de Belastingdienst met een ‘verklaring geen privégebruik auto’.

Wie rijdt in een bestelauto van een bedrijf kan een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ indienen. Ook dan mag je nog steeds niet meer dan 500 km privé rijden, maar een rittenregistratie is niet nodig.

Poolauto voor privéritten
Een laatste optie om de bijtelling te ontlopen, is het gedeeld gebruik van een bedrijfsauto. Bedrijven die bijvoorbeeld beschikken over een poolauto die diverse medewerkers kunnen gebruiken, mogen dan een afkoopsom betalen aan de Belastingdienst voor het eventuele privégebruik van medewerkers. Er zijn al leasemaatschappijen die zich op deze nieuwe markt hebben gestort (zie dit voorbeeld).

Voor het bijhouden van de kilometeradministratie is het belangrijk om te weten dat woon-werkkilometers tellen als zakelijke kilometers bij de inkomstenbelasting (IB) en dat deze voor de omzetbelasting (BTW) niet tellen als zakelijk.

Bereken het zelf
Duizelig door alle mogelijkheden? Dan kun je ook online laten berekenen wat voor jou de beste optie is via BerekenHet.