Ecomobiel – Onderzoeksproject LEVV-LOGIC van start

Ecomobiel – Onderzoeksproject LEVV-LOGIC van start

Op 12 september was de kick-off van het LEVV-LOGIC project. De Hogescholen van Amsterdam en Rotterdam onderzoeken de komende 2 jaar samen met diverse partners hoe lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) rendabel kunnen worden ingezet voor de levering van goederen in steden.

Tijdens de kick-off van het LEVV-LOGIC project op maandag 12 september kwamen de consortiumleden en deelnemers samen bij de Impact Hub in het Westerpark in Amsterdam. In het project LEVV-LOGIC wordt de komende 2 jaar onderzoek gedaan naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor de levering van goederen in steden. Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam ontwikkelen samen met logistiek dienstverleners, verladers, voertuigaanbieders, netwerkorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten nieuwe kennis over logistieke concepten en business modellen met LEVV. Met als doel: een rendabele inzet van LEVV voor stadslogistiek.

Lees meer over de vraagstelling, aanpak en de deelnemende partners op de pagina van het project.

LEVV-LOGIC op Ecomobiel

Het onderzoek wordt mede gefinancierd met de RAAK-mkb subsidie van Regieorgaan SIA onderdeel van NWO. Deze subsidie is bedoeld om via kennisuitwisseling het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.  Tijdens de kick-off werden de doestellingen, rollen en planning doorgesproken, onderling kennisgemaakt en input vergaard voor de eerste onderzoeksactiviteiten.

De komende maanden zal het project vertegenwoordigd zijn op het LEV Summit in Barcelona (20-21 sept), Ecomobiel (4-5 okt), de Vervoerslogistieke Werkdagen in Mechelen (17-18 nov), en op het Annual Polis Congres in Rotterdam (1-2 dec). Ook zal het LEVV-LOGIC project een rol spelen tijdens het European Cycle Logistics congres in Wenen (20-21 maart 2017).

Het project kent momenteel 29 partners en dit netwerk zal de komende 2 jaar uitbreiden. Interesse in het project? Dan kunt u contact opnemen met Susanne Balm (projectleider) levvlogic@hva.nl.

Fietsdiensten.nl, een van de consortiumleden van LEVV-LOGIC en partner van diverse andere onderzoeken naar best practices in fietslogistiek, is aanwezig tijdens Ecomobiel, op standnummer 03.B020.

Registreer tijdig uw toegangskaart voor de beurs! Na 3 oktober zijn de kosten €25,-.