Positieve invloed gemeenten op aantal elektrische auto’s

Positieve invloed gemeenten op aantal elektrische auto’s

Het beleid van gemeenten heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het aantal elektrische auto’s. Dat blijkt uit een onderzoek dat Decisio en APPM Management Consultants uitvoerden in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Steeds meer gemeenten stimuleren actief elektrisch rijden. Ze maken veel openbare laadpunten. Een van de mogelijkheden is het verlengd private laadpunt in de openbare ruimte. Een recente pilot onder 5 gemeenten brengt de kennis en ervaringen rondom zo’n laadpunt in kaart.

Onderzoeksbureau Decisio en APPM Management Consultants benaderden in 2015 alle Nederlandse gemeenten. Zij vroegen informatie op over hun elektrisch-vervoerbeleid. Op basis van deze resultaten deden zij statistisch onderzoek. Het onderzoek richt zich op de effectiviteit van elektrisch-vervoerbeleid van gemeenten. De onderzoekers maakten een onderscheid tussen volledig elektrische auto’s (FEV) en plug-in hybride auto’s (PHEV).

De gemeente elektrisch

De belangrijkste resultaten van het onderzoek ‘De gemeente elektrisch’ zijn:

  • De variabele ‘aantal laadpalen in de openbare ruimte’ heeft een positief effect op de omvang van het elektrische wagenpark in gemeenten.
  • Staan gemeenten overige laadinfrastructuur in de openbare ruimte toe? Zoals verlengde huisaansluitingen en kabels over de weg. Dan heeft dit een positief effect op het aantal elektrische auto’s per 1.000 personenauto’s in een gemeente.
  • Een aanschafsubsidie voor elektrische auto’s heeft een positief effect op het aandeel FEV’s binnen een gemeente.

Verlengd private aansluiting

In Nederland heeft ongeveer twee derde van de huishoudens geen parkeergelegenheid op het eigen terrein. Deze mensen moeten hun elektrische auto opladen bij een laadpaal in de openbare ruimte. Steeds meer gemeenten plaatsen laadpalen om aan deze vraag te voldoen. In sommige situaties biedt een verlengd private aansluiting een oplossing. Dat wil zeggen dat de laadpaal aangesloten is op de elektriciteitsmeter van een particulier. De auto laadt op in de openbare ruimte.

Bij gemeenten die hiermee te maken krijgen, kunnen uiteenlopende vragen ontstaan. Staan we dit toe? Wie is verantwoordelijk voor de paal in de publieke ruimte? Moeten we een verkeersbesluit nemen? RVO.nl en de gemeente ’s-Hertogenbosch voerden een pilot uit, waaraan 5 gemeenten deelnamen.

Factsheet en rapportage

HetEnergieBureau en Ingenieursbureau Movares inventariseerden in opdracht van RVO.nl de kennis en ervaringen in deze 5 gemeenten. Hierdoor zijn vragen beantwoord en waar mogelijk knelpunten weggenomen. De belangrijkste resultaten van de pilot staan in een overzichtelijke factsheet. De overige resultaten en ervaringen, praktische, juridische en organisatorische aspecten staan in de rapportage die hiervoor is opgesteld.

Bron: RVO.nl