Zelfrijdende auto op de kaart dankzij DAVI

Zelfrijdende auto op de kaart dankzij DAVI

Zelfrijdende auto’s zijn volop in ontwikkeling. TU Delft, RDW, Connekt en TNO hebben daarom Dutch Automated Vehicle Initiative (DAVI) opgericht.

DAVI ontwikkelt de techniek om de interactie met en tussen gebruikers te evalueren in complexe omstandigheden op de publieke weg. Kortom: veilig op een korte afstand van je voorganger rijden, waarbij de auto zelf de snelheid bepaalt en waarbij de bestuurder geen handen aan het stuur heeft.

Zelfrijdende auto

Officieel bestaat DAVI al sinds 12 november 2013. Tijdens de Innovatie-estafette in de RAI Amsterdam stapte Minister Schultz van Haegen direct na de opening van de beurs zelf in een DAVI-voertuig om ermee over de A10 te rijden. De minister functioneert nog steeds uitstekend, dus we kunnen concluderen dat deze eerste test is geslaagd.

Techniek automatisch rijden

Uniek aan deze demonstratie was dat het gaat om automatische coöperatief bestuurde auto’s. Dit betekent dat de voertuigen niet alleen beschikken over techniek om automatisch te rijden, maar ook uitgerust zijn met technieken om te communiceren met andere voertuigen en de infrastructuur.

Betere doorstroming

DAVI maakt onderdeel uit van de aanpak van minister Schultz van Haegen voor een betere benutting van de bestaande infrastructuur. De nieuwe technieken zorgen niet alleen voor een betere doorstroming op de wegen maar vergroten ook de betrouwbaarheid van reistijden. Daarnaast zijn er positieve effecten voor de verkeersveiligheid en voor het milieu. DAVI verzamelt en ontwikkelt kennis om automatische voertuigen uitgerust met coöperatieve systemen te laten rijden op de openbare weg. Op de langere termijn wil DAVI automatisch rijden voor iedereen toegankelijk maken en in het huidige mobiliteitssysteem integreren.

TU Delft

TU Delft is projectleider van DAVI en ontwikkelt fundamentele kennis op het gebied van verkeersmanagement, robotica en het gedrag van de bestuurder bij automatisch rijden. RDW neemt een voortrekkersrol op zich in de beleidsontwikkeling voor typegoedkeuring van automatische voertuigen.

Connekt

Netwerkorganisatie Connekt zorgt binnen DAVI voor de verbinding met de sector mobiliteit en inbedding in Nederland. TNO ontwikkelt en test systemen voor automatische, coöperatief bestuurde voertuigen in nauwe samenwerking met de automotive industrie, overheden en andere kennisinstellingen. DAVI realiseert zijn doelstellingen in samenhangende onderzoeksprojecten met Nederlandse en buitenlandse partners

(© foto/video: DAVI)

Voor meer info:

Video DAVI